Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Od przeszło 25 lat, 16 listopada odpowiednio świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został wyszczególniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem tolerancji dzień w dzień ma styczność naprawdę sporo osób i właśnie ta data ma to komunikować. Nawoływanie do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów tego typu jest zachęceniem do tego, aby znaleźli wyjście z tego dużego problemu. Nauczanie, czy także tworzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie akceptacji oraz brak gnębienia osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest znakomitą metodą przeciwstawiania się różnym pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Systematycznie pojawiające się zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, mają do czynienia właśnie te grupy, co zaobserwowano na przestrzeni wielu lat. Celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma okazać się skuteczne w odnalezieniu głębszych motywów uformowania się nietolerancji, ale także mają sygnalizować, jak nieprzyjemne mogą być oznaki nietolerancji dla osób dyskryminowanych. Aby dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych, przydatne są tego rodzaju akcje, które bezwzględnie stają się pomocne w tym zakresie. Ma też pouczać, nauczyć dostrzegania różnego rodzaju kultur, zrozumienia innych ludzi, ale też założeniem tego typu działań jest umiejętności wysłuchiwania.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jak obchodzono go w naszym kraju?

Zgodny apel wystosowali burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się fizycznej i werbalnej agresji pojawiającej się z powodu homofobii i rasizmu, ale i też przedstawiają niewiarygodne poparcie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice udzielili wsparcia swoim podpisem ten apel. Solidarność tego dnia będzie nagłaśniana przez zawieszanie tęczowych banerów oraz podświetlenie budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został oświetlony wyjątkowo most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz